Egzamin gimnazjalny

W dniach 10-12 kwietnia 2019 roku odbył się egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 26 uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum przez trzy dni pisali egzamin z: przedmiotów humanistycznych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych- język angielski.

Egzamin gimnazjalny 2019 harmonogram – termin główny

1.część humanistyczna 10.04.2019 (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno – przyrodnicza 11.04.2019 (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny 12.04.2019 (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00