Dzień Patrona

W tym roku po raz pierwszy świętowaliśmy Dzień Patrona, którym jest najważniejszy syn tej ziemi Jan Kochanowski.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkolnego sławiącego poetę i niosącego przesłanie, by żyć i postępować zgodnie z jego ideałami.

Wszystkich zgromadzonych na obchodach święta szkoły uroczyście powitała pani dyrektor Grażyna Krześniak – Pakalińska.

Następnie zaprezentowana została część artystyczną przygotowana przez uczniów klas starszych naszej szkoły pod kierunkiem pań: L. Bieńkowskiej, B. Wiaderek, E Plewickiej.

Podczas słowno – muzycznego montażu mieliśmy możliwość przypomnienia sobie najważniejszych faktów z życia patrona, dla którego nowe cele, ciągła praca nad doskonaleniem własnej osobowości, zdobywanie wiedzy i kształcenie właściwej postawy obywatelskiej to zadania najważniejsze.

Jan Kochanowski kochał wieś, zwyczaje i obrzędy. Relacje międzyludzkie opierał na wzajemnym szacunku i miłości do Boga i drugiego człowieka, nie zapominając przy tym o pracy i szacunku dla ojczyzny. Wartości te pokazały nam recytowane fraszki i pieśni. Smutny czas z życia patrona poznaliśmy podczas słuchania trenów.

Część artystyczną zakończyła piosenka, której słowa  pokazują walory nauki w naszej szkole. Społeczność szkolna nagrodziła występ gromkimi brawami.

W dalszej części spotkania odbyło się rozdanie nagród i dyplomów za osiągnięcia w towarzyszących uroczystości konkursach – plastycznym i wiedzy nt. życia i twórczości Jana Kochanowskiego. Prace konkursowe oraz wyniki zamieszczone zostały na panelach wystawowych.

Chociaż nasz patron żył i tworzył ponad 450 lat temu, uważamy, że wartości te są nadal aktualne. Staramy się więc nimi kierować zarówno w nauce, jak i w zachowaniu.