Dzień Flagi oraz 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W tygodniu poprzedzającym święta narodowe w naszej szkole odbywały
się patriotyczne poranki, podczas których uczniowie poznawali doniosłość
ustaleń podjętych podczas obrad Sejmu Wielkiego, zwłaszcza Konstytucji 3
Maja. Przypominali sobie historię i symbolikę flagi państwowej – jej święta –
oraz znaczenie barw narodowych dla każdego Polaka.
Materiał multimedialny w postaci filmów edukacyjnych, prezentacji,
wierszy, piosenek a także dekoracje na szkolnym korytarzu o tematyce
majowych świąt uświadamiały uczniom konieczność pielęgnowania
narodowych świąt i tradycji dla podtrzymania narodowej tożsamości i
identyfikowania się z własną ojczyzną. Nasza szkolna brać uczyła się okazywać
szacunek i stosownie zachowywać się podczas uroczystości z obecnością
symboli narodowych.
Podkreślając wagę święta Konstytucji 3 maja, w 232. rocznicę jej
uchwalenia, delegacja z naszej szkoły oraz sztandar brali udział w intencyjnej
mszy świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, po czym
wraz z władzami miasta i powiatu, okolicznymi mieszkańcami upamiętnili ten
dzień obchodach pod pomnikiem – śpiewając hymn i „Rotę”, słuchając
okolicznościowego przemówienia oraz składając kwiaty pod Pomnikiem
Nieznanego Żołnierza.