Dzień Edukacji Narodowej

10 października w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Edyta Jargot –  kierownik Referatu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, pan Włodzimierz Kabus – zastępca burmistrza oraz pan Włodzimierz Piskorek – radny gminny, mieszkaniec Sycyny, a także rodzice uczniów. Po oficjalnych przemówieniach odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas IV – VI pod kierownictwem pani Lucyny Bieńkowskiej i Elżbiety Plewickiej. Na zakończenie spotkania Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej obdarował  kwiatami wszystkich pracowników szkoły oraz  zaproszonych gości.