Dzień Edukacji Narodowej

11 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru. Następnie zabrała głos dyrektor szkoły Grażyna Krześniak – Pakalińska witając przybyłych gości: pana Grzegorza Molendowskiego – z-cę Burmistrza Zwolenia, Włodzimierza Piskorka- wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu,  Katarzynę Cholewę- przewodniczącą Rady Rodziców, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów.

Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu mówiła   o trudnej i odpowiedzialnej  roli nauczyciela, złożyła wszystkim podziękowania za wysiłek wkładany  w codzienną pracę i życzyła zdrowia oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Miłą chwilą podczas uroczystości było wręczenie Nagrody Dyrektora wybranym nauczycielom i pracownikom szkoły.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna  przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pań nauczycielek Lucyny Bieńkowskiej i Anny Knieć.