Dzień Edukacji Narodowej

   

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 na mocy ustawy – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela, obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1973. Popularnie nadal zwane jest Dniem Nauczyciela.

Ponieważ w bieżącym roku szkolnym 14 października wypadł w niedzielę,  w związku z tym uroczysta akademia w naszej szkole odbyła się w piątek – 12 października. Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, pan Włodzimierz Piskorek – Radny Rady Miejskiej w Zwoleniu oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły. Nie zabrakło również Rady Rodziców.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego. Uczennica klasy III G – Julia Gregorczyk swoim przemówieniem wprowadziła zebranych w atmosferę uroczystości. Minutą  ciszy uczciliśmy pamięć pracowników oświaty, którzy  już odeszli.

Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu mówiła   o trudnej i odpowiedzialnej  roli nauczyciela, złożyła wszystkim podziękowania za wysiłek wkładany  w codzienną pracę i życzyła zdrowia oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Miłą chwilą podczas uroczystości było wręczenie Nagrody Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły.

Obecna na akademii Burmistrz Zwolenia – Bogusława Jaworska złożyła nauczycielom, dyrekcji i pracownikom szkoły piękne życzenia, a także nagrodziła Nagrodą Burmistrza  panią dyrektor Grażynę Krześniak – Pakalińską. Nagrodę z rąk Pani Burmistrz otrzymała również nauczycielka języka polskiego Lucyna Bieńkowska.

    W imieniu nagrodzonych nauczycieli i pracowników szkoły podziękowania złożyła  Lucyna Bieńkowska

Po części oficjalnej odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielek Lucyny Bieńkowskiej i Elżbiety Plewickiej. Były piosenki, wierszyki oraz piękne życzenia. Uczniowie gromkim chórem życzyli swoim nauczycielom zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń.