Dzień Edukacji Narodowej

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w naszej szkole 13 października 2017r. w budynku w Sydole.

   Uroczystości swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, Zastępca Burmistrz Włodzimierz Kabus , radny Rady Miejskiej w Zwoleniu Włodzimierz Piskorek oraz proboszcz parafii Jasieniec Solecki ksiądz Dariusz Czajkowski. Nie zbrakło również, niezawodnych jak zwykle, przedstawicieli Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły – Grażyna Krześniak-Pakalińska otwierając uroczystość przywitała przybyłych gości oraz złożyła serdeczne życzenia  nauczycielom i pracownikom szkoły:Zdrowia – bo ono jest najważniejsze, cierpliwości i wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków, a także satysfakcji płynącej z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym.”

Niewątpliwie bardzo miłą chwilą podczas uroczystości było wręczenie Nagrody Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły.

    W imieniu nagrodzonych nauczycieli i pracowników szkoły podziękowała Lucyna Bieńkowska – nauczycielka języka polskiego.

Obecna na akademii Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska złożyła nauczycielom, dyrekcji i pracownikom szkoły piękne życzenia, a także nagrodziła Nagrodą Burmistrza dyrekcję szkoły: Grażynę Krześniak-Pakalińską i Adama Jabłońskiego.

Nagrodę z rąk Pani Burmistrz za wybitne osiągnięcia oraz duże zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymała również nauczycielka języka angielskiego Martyna Pietrzyk.

Po części oficjalnej odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielek Lucyny Bieńkowskiej i Elżbiety Marek. Były piosenki, wierszyki oraz piękne życzenia. Uczniowie gromkim chórem życzyli swoim nauczycielom zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń.