Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem uroczyści był Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców. Wzięli w niej udział  nasi nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście: kierownik Referatu Edukacji i Sportu Edyta Jargot, ksiądz Dariusz Czajkowski, nauczyciele emeryci: Marianna Gajowiak oraz Teresa Pluta,  pracownik Biblioteki Publicznej i pracowni komputerowej Marlena Rybak.

Celem imprezy było uczczenie nauczycieli i pracowników obsługi w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w naszą edukację i wychowanie. Imprezę otworzyła Pani Dyrektor Grażyna Krześniak Pakalińska, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła zaproszonych gości, a w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Uczniowie klas IV – VI pod kierownictwem pani Lucyny Bieńkowskiej i Elżbiety Plewickiej oraz klasy II pod okiem pani Elżbiety Marek przygotowali montaż słowno – muzyczny, będący hołdem dla pracowników oświaty. Następnie delegacje wszystkich klas złożyły zaproszonym gościom oraz pracownikom naszej szkoły życzenia i podziękowania oraz wręczyli im bukiety kwiatów. Wszyscy byli wzruszeni i zadowoleni.

Akademia przebiegła w miłej, ale podniosłej atmosferze.  Wszyscy byli bardzo zadowoleni.