Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2015 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem uroczyści był Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców. Wzięli w niej udział nasi nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście:Radny Włodzimierz Piskorek, nauczyciele emeryci: Marianna Gajowiak oraz Zdzisław Ostrowski, emerytowana sprzątaczka Kazimiera Garbarczyk,  Monika Kaczmarska, reprezentująca Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”oraz pracownik Biblioteki Publicznej Lidia Kęmpińska.

Celem imprezy było uczczenie nauczycieli i pracowników obsługi w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w naszą edukację i wychowanie. Imprezę otworzyła Pani Dyrektor Grażyna Krześniak Pakalińska, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła zaproszonych gości, a w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Uczniowie klas IV – VI pod kierownictwem pani Lucyny Bieńkowskiej i Elżbiety Plewickiej przygotowali montaż słowno – muzyczny, będący hołdem dla pracowników oświaty. Następnie delegacje wszystkich klas złożyły pracownikom naszej szkoły życzenia i podziękowania oraz wręczyli im bukiety kwiatów. Wszyscy byli wzruszeni i zadowoleni. Akademia przebiegła w miłej, ale podniosłej atmosferze. Wspomnienie emerytowanych pracowników szkoły przybliżyło uczniom ich sylwetki i dostarczyło informacji związanych z historią szkoły. Natomiast ukazanie osiągnięć obecnie uczących przyniosło im satysfakcję i dumę z wykonywanej pracy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.