DOJEDŹ(MY) BEZPIECZNIE DO CELU – BEZPIECZNE FERIE 2019

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu
i odpoczynku. Aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policjanci, jak co roku, będą dbać o bezpieczeństwo podróżujących po polskich drogach. Już 11 stycznia 2019 r. rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie”, które wspierane są akcją informacyjno-edukacyjną „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” skierowana jest głównie do kierujących pojazdami (transport zbiorowy i indywidualny). Prowadzone w ramach akcji działania profilaktyczne mają na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami między innymi na:

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze);
 • stan techniczny pojazdu;
 • bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności dzieci;
 • swój stan psychofizyczny;
 • koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu.

Bądź odpowiedzialnym pasażerem:

 • nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;
 • nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy;
 • nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;
 • nie rozpraszaj kierowcy (nie „zagaduj”, nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie jazdy);
 • nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego;
 • nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam ma wątpliwości;
 • reaguj na przekraczanie prędkości;
 • nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – uniemożliwij mu dalszą jazdę.

 Zasady bezpieczeństwa w autokarze

 • zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów);
 • jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte;
 • kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informację o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym;
 • w trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne, rozpraszają uwagę kierującego;
 • przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwi szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku);
 • miejsca przy drzwiach powinny zajmować osoby dorosłe.

Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na miejscu udzielana jest pomoc, zachowując ostrożność kontynuuj jazdę – nie blokuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji. 

Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi podróż samochodem może być przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na dotarcie do ulubionych miejsc zimowego wypoczynku.