Cyberprzemoc,….czy mnie to dotyczy????

Cyberprzemoc =(agresja elektroniczna)
stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne.

Pamiętaj, agresja elektroniczna jest do udowodnienia!! Zastanów się, czy to samo powiedziałbyś/powiedziałabyś do osoby osobiście.

 

grafika do tekstu pobrana ze stron internetowych