Bezpieczeństwo podczas ferii – spotkanie z policjantem

W dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2019 roku odbyła się prelekcja przedstawicieli policji z uczniami naszej szkoły. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na drodze i podczas zbliżających się ferii zimowych, cyberprzemoc oraz inne wykroczenia popełniane przez nieletnich.

Spotkanie zostało przeprowadzone w oddziałach 0-III w Sycynie oraz
w klasach starszych w Sydole.

Dziękujemy funkcjonariuszom za przeprowadzenie ważnej lekcji z zakresu profilaktyki.