Akademia Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie, pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Zyzek, wzięli udział w programie edukacyjnym ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, organizowanego pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty.

Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, w internecie i w czasie zabaw. Dzieci uczestniczyły w zajęcia realizowanych w oparciu o otrzymane materiały edukacyjne. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedzialnego zachowania się w różnych sytuacjach, uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego.  Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Starają się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce w trosce o poprawę bezpieczeństwa.

W wyniku podjętych działań zdobyliśmy Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka.