Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Co roku w naszej szkole upamiętniamy Żołnierzy Niezłomnych. Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych jest 1 marca, ale nasze szkolne  poznawanie historii i losów żołnierzy drugiej konspiracji odbyło się 4 marca. Uczestniczyli w niej uczniowie kl. IV – VIII.

Pogadankę wprowadzającą przeprowadziła p. Barbara Wiaderek przy współudziale p. dyr. Adama Jabłońskiego. Następnie zaprezentowana została śpiewana wzruszająca  „Historia Roja” – jednego z najbardziej znanych „leśnych”. Film dokumentalny z materiałów IPN „Żołnierze Wyklęci. Losy Niepokornych” pozwolił uporządkować naszą wiedzę dotyczącą walki o pamięć i cześć dla tych, którzy nie podporządkowali się presji i sile ZSRR.

Żołnierze tzw. drugiej konspiracji po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, nie zapomnieli o pełnej wolności i służbie dla Ojczyzny, nadal walczyli, ginęli, nie godząc się na narzucanie Polsce sowieckiego zwierzchnictwa.

„Niezłomni” byli więzieni, torturowani i mordowani. Za wolną i niepodległą Polskę zapłacili najwyższą cenę – oddali życie. Nasza szkolna uroczystość to wyraz hołdu i pamięci dla ich ofiarności, męstwa i bohaterstwa w walce z komunistycznym zniewoleniem.

Uroczystość zakończyła pieśń o Wyklętych „Rzeczpospolitej poprzysięgali”. Pierwszego marca delegacja nauczycieli uczestniczyła z tej okazji w obchodach, które odbywały się w Zwoleniu. Na pomniku Żołnierzy Wyklętych została złożona wiązanka kwiatów oraz został oddany hołd.