Lekcja muzyki na żywo.

W naszej szkole w dniu 19.10.2018r zorganizowane zostały dzięki wsparciu  Burmistrz Zwolenia  pani Bogusławy Jaworskiej  warsztaty edukacyjno – muzyczne  w ramach realizacji projektu III edycji  pt. „Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Radomszczyzny”. Działania przewidziane w projekcie to popularyzacja tradycji muzycznych Ziemi Radomskiej, wzbudzenie w uczniach pasji odkrywania historii i tradycji regionu, co przyczyni się do budowania tożsamości regionalnej i lokalnej w młodym pokoleniu. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Region radomski to jedno z najciekawszych miejsc na muzycznej mapie Polski. Muzyka Kajoków, mieszkańców wsi z okolic Przysuchy pod Radomiem, to unikalne tańce oraz obrzędowość.

W ramach projektu odbyły się  warsztaty edukacyjno – muzyczne z muzyką na żywo
z udziałem uczniów z klas 0-III naszej szkoły.

Celem warsztatów było zapoznanie dzieci z muzyczną tradycją regionu oraz nauczenie ich poprzez zabawę czerpania przyjemności  z wartości muzyki, tańca i śpiewu tradycyjnego z ich regionu.

Prowadzący zachęcali  do obejrzenia fanpage projektu, na którym zamieszczona jest  dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych warsztatów:

http://facebook.com/dziedzictworadomszczyzny