1 grudnia – światowy dzień walki z AIDS

Światowy+dzień+walki+z+AIDS

1 grudnia to dzień poświęcony edukacji społeczeństwa w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, AIDS oraz tolerancji wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS.

W naszej szkole we współpracy z Sanepidem w najstarszych klasach realizuje się Krajowy Program Zapobiegania HIV i AIDS. W klasie VIII Pedagog szkolny rozpoczęła już realizację tego programu. Pierwsze zajęcia poświęcone były faktom i mitom o HIV i AIDS oraz w jakich sytuacjach może dojść do zakażenia.

W ramach zbliżającego się 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS uczniowie klasy ósmej chcąc zjednoczyć się ze wszystkimi chorymi założyli czerwoną wstążeczkę.