Archiwum: październik 2020

Nauczanie zdalne – przepisy, procedury

Opublikowano dnia: 30 października 2020r.

Nagrywanie oraz udostępnianie lekcji realizowanych online Informacja dla rodziców i uczniów – wizerunek

Nauczanie zdalne od 26 października

Opublikowano dnia: 25 października 2020r.

  Szanowni Państwo!! na podstawie wytycznych MEN z 23 października 2020 r. (Dz.U.2020.1870) od dnia 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. wszystkie zajęcia szkolne uczniów klas IV – VIII odbywają się w formie zdalnej według obowiązującego dotychczas planu. Zajęcia w klasach I – III oraz w oddziale przedszkolnym odbywają się stacjonarnie na dotychczasowych zasadach. Ze świetlicy […]

Ogłoszenie

Opublikowano dnia: 22 października 2020r.

Uroczystość obchodów 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sycynie została przeniesiona z piątku 23 października 2020 r.na inny termin  o czym Wszystkich poinformujemy w stosownym czasie. JUTRO tj 23.X,2020 odbywają się zajęcia lekcyjne według planu danej klasy.