Archiwum: październik 2019

Pamiętamy

Opublikowano dnia: 30 października 2019r.

Uczniowie klasy ósmej z p. Marcinem Stępniem 26 października uporządkowali mogiłę poległych w Karolinie. Dnia 1 listopada uczniowie z naszej szkoły zapalili znicze. Uczniowie klas 0-III złożyli wiązanki i zapalili znicze na grobie Nieznanych Żołnierzy Polskich poległych w 1939 roku w okolicach Sycyny znajdującym się na cmentarzu w Jasieńcu Soleckim

Ślubowanie klasy I

Opublikowano dnia: 29 października 2019r.

W dniu 25 października 2019 roku o godzinie 11.30, najmłodsi uczniowie przeżywali swoją „Uroczystość ślubowania”. Stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej najmłodszej grupy uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sycynie. Ten szczególny czas uświetnili swoją obecnością dyrektor szkoły p. Grażyna Krześniak-Pakalińska,  przewodnicząca rady rodziców p. Katarzyna Cholewa, rodzice, uczniowie klas starszych edukacji wczesnoszkolnej, […]

Wizyta u Burmistrz WOŚP

Opublikowano dnia: 25 października 2019r.

24 października delegacja uczniów z klasy ósmej naszej szkoły złożyła wizytę Lenie Łomińskiej – Burmistrz WOŚP. Jednodniową władzę sprawowała tego dnia w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.

Dzień Edukacji Narodowej

Opublikowano dnia: 15 października 2019r.

11 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru. Następnie zabrała głos dyrektor szkoły Grażyna Krześniak – Pakalińska witając przybyłych gości: pana Grzegorza Molendowskiego – z-cę Burmistrza Zwolenia, Włodzimierza Piskorka- wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu,  Katarzynę Cholewę- przewodniczącą Rady Rodziców, grono pedagogiczne, rodziców i […]

Ogólnopolski Dzień Tornistra

Opublikowano dnia: 4 października 2019r.

1 października przypada Ogólnopolski Dzień Tornistra. W dniu 18 października Pani pedagog  przeprowadziła w młodszych klasach prelekcje na temat profilaktyki zdrowego kręgosłupa połączone z ważeniem plecaków. Według Głównego Inspektora Sanitarnego ciężar plecaka nie może być większy niż 10% wagi dziecka. Dzieci z oddziału przedszkolnego bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się również dużą wiedzą na […]