Archiwum: czerwiec 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Opublikowano dnia: 26 czerwca 2018r.

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek……. W  pięknym otoczeniu przyrody W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana  Kochanowskiego w Sycynie  odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018. Wzięli w niej udział uczniowie klas 0- VII  oraz dwie klasy gimnazjalne, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły.  Galę zaszczyciła swoją obecnością Burmistrz Zwolenia  Pani Bogusława […]

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

Opublikowano dnia: 21 czerwca 2018r.

Dnia 19 czerwca odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie. W wyjeździe wzięli udział uczniowie z klasy drugiej gimnazjum, którzy uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z geografii w ramach projektu unijnego „Odkrywcy nowych możliwości wGminie Zwoleń” oraz gimnazjaliści ze Zwolenia wraz z opiekunami. Po dotarciu na miejsce – do Świętej Katarzyny, głównym celem było zdobycie Łysicy , […]

NADANIE IMIENIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SYCYNIE

Opublikowano dnia: 19 czerwca 2018r.

NADANIE IMIENIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SYCYNIE „Nauka skarbem drogim, Tak bogatym jak ubogim I bogactwa często giną Lecz nauki nie przeminą”.                                                                    Źródło: Księgi Wtóre. Pieśń IX Jan Kochanowski 17 czerwca 2018 r.  odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie imienia wielkiego syna tej ziemi – Jana Kochanowskiego. […]

Konkurs plastyczny „Zdrowe odżywianie”

Opublikowano dnia: 15 czerwca 2018r.

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku szkolnego w PSP w Sycynie ogłoszony  został konkurs plastyczny o tematyce prozdrowotnej pt. „Zdrowe odżywianie”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV -VII  oraz klas gimnazjalnych. Cele konkursu: Pogłębienie wiedzy o zdrowym odżywianiu Uświadomienie roli prawidłowego odżywiania Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowotnych Wykonanie plakatu promującego zdrowy styl […]

ZAPROSZENIE

Opublikowano dnia: 9 czerwca 2018r.

ZAPROSZENIE plakat

Kraina Śpiochów

Opublikowano dnia: 6 czerwca 2018r.

Teatr Wyobraźni działający przy Szkole Podstawowej w Sycynie powstał w 2016 roku. Na swoim koncie ma już trzy spektakle: „Oni” (2016), „Tato” (2017) i „Kraina Śpiochów” (2018). Trud i praca młodych aktorów została doceniona przez znawców teatru na przeglądach teatralnych zarówno o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Grupa ma na swoim koncie wiele nagród rzeczowych […]

Monitory dotykowe

Opublikowano dnia: 6 czerwca 2018r.

http://www.zwolen24.pl/nowosci,gmina_zwolen,20,1,monitory_dotykowe_trafia_do_szko,3117.html 28 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych, które trafią do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli. Decyzję o przyznaniu dofinansowania naszym placówkom oświatowym podjął zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Środki te pochodzą z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli […]

Klauzula informacyjna art.13 RODO

Opublikowano dnia: 6 czerwca 2018r.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: […]

NASZE SPOTKANIA Z POEZJĄ JANA KOCHANOWSKIEGO

Opublikowano dnia: 3 czerwca 2018r.

        1 czerwca 2018 r. nasi szkolni krasomówcy przystąpili do rywalizacji w ramach konkursu recytatorskiego będącego jednym z elementów przygotowywania się do nadania imienia szkole. Przedsięwzięcie odbyło się w amfiteatrze czarnoleskiego parku, obok muzeum mistrza Jana. Swoje talenty oratorskie prezentowało osiemnaścioro uczniów podzielonych, zgodnie z regulaminem, na trzy kategorie wiekowe. Miejsce oraz […]

Nasze spotkania z Janem Kochanowskim

Opublikowano dnia: 2 czerwca 2018r.

28 maja odbył się szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości naszego przyszłego patrona – Jana Kochanowskiego. Łącznie wzięło w nim udział 27 osób. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: kl IV – VI  – 12 uczestników oraz VII – II i IIIG – 15. Każdy biorący udział w konkursie przygotowywał się do niego samodzielnie […]

Konkurs plastyczny pt. „Jan Kochanowski – syn Ziemi Zwoleńskiej”

Opublikowano dnia: 2 czerwca 2018r.

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. „Jan Kochanowski –  syn Ziemi Zwoleńskiej”.  Cele konkursu: – przybliżenie uczniom sylwetki najwybitniejszego poety polskiego Renesansu oraz miejscowości ziemi zwoleńskiej, z którymi związany był Jan Kochanowski; – przedstawienie w formie plastycznej wybranego wątku biograficznego Mistrza Jana; […]

Rajd rowerowy do Czarnolasu

Opublikowano dnia: 1 czerwca 2018r.

1 czerwca 2018 roku odbył się rajd rowerowy do Czarnolasu. Uczniowie starszych klas udali się wraz z opiekunami do miejsca twórczości Mistrza Jana. Wycieczka rowerowa to jeden z elementów przygotowujący szkołę do nadania imienia. Celem wycieczki było propagowanie aktywnego stylu życia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i oczywiście poznanie życia i twórczości Jana Kochanowskiego. Po […]