Pedagog Szkolny

Rola pedagoga

Opublikowano dnia: 11 października 2017r.

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać. To osoba życzliwa uczniom i rodzicom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można zwracać się o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i analizuje niepowodzenia. Wspiera uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych. Organizuje pomoc […]

Zadania pedagoga szkolnego

Opublikowano dnia: 10 października 2017r.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; Diagnozowanie […]

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Opublikowano dnia: 10 września 2017r.

  DZIEŃ TYGODNIA                                             GODZINY PRACY             SYCYNA                     SYDÓŁ PONIEDZIAŁEK                           10.00-13.00 – WTOREK –                8.00 – 14.45 ŚRODA                   8.00-11.00 – CZWARTEK –                        8.00-14.45 PIĄTEK –                       8.00-14.30

Page 1 Page 2 Page 3