Pedagog Szkolny

Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopada

Opublikowano dnia: 16 listopad 2021r.

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to […]

Współpraca szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Opublikowano dnia: 20 październik 2021r.

Praca szkoły opiera się na współpracy z wieloma instytucjami, między innymi  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jest to ważna współpraca, ponieważ dzięki specjalistycznej wiedzy pracowników PPP  uczniowie, rodzice, nauczyciele otrzymują wsparcie i pomoc. W dniu 20.10.2021 r. uczniowie kl. VII spotkali się z pracownikami PPP. Tematem spotkania były: ,,Zajęcia integrujące grupę klasową – budowanie na nowo relacji interpersonalnych”. […]

Multimedia

Opublikowano dnia: 10 czerwiec 2021r.

Współczesny świat dzieci jest nierozerwalnie związany z multimediami. Przez stały dostęp do smartfonów, tabletów i Internetu rośnie jednak pokolenie nadreaktywne. Nadmiar bodźców pochodzących z urządzeń, szybko zmieniające się obrazy i głośne dźwięki powodują w dzieciach nadmierną nerwowość, kłopoty z radzeniem sobie z sytuacjami stresującymi i relacjami społecznymi. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 64 proc. […]

Kilka słów o pięciolatkach

Opublikowano dnia: 4 czerwiec 2021r.

Drodzy Rodzice! Na pewno zauważyliście, jak bardzo zmieniły się Wasze dzieci od chwili, gdy pierwszy raz przekroczyły próg przedszkola. Są już bardziej samodzielne, potrafią wiele zrobić, wyrazić słowami swoje myśli, uczucia i potrzeby. To bardzo ważne, żebyście mieli świadomość tego, co już potrafią Wasze dzieci, jak dobrze już teraz są przygotowane do nauki w szkole i czego jeszcze […]

Gotowość szkolna

Opublikowano dnia: 16 maj 2021r.

Rodzice! Niedługo Wasze dzieci rozpoczną naukę w szkole. Na pewno chcecie zapewnić im jak najlepszy start. Wasze dzieci przez cały okres nauki w przedszkolu zdobyły wiele nowych umiejętności. O wielu z nich możecie nawet nie wiedzieć, bo dla dziecka były to po prostu zwykłe zajęcia w przedszkolu, o których Wam nie wspominały. Warto poświęcić trochę […]

Jak przygotować dziecko na rozwód rodziców?

Opublikowano dnia: 30 kwiecień 2021r.

Zarówno w Polsce, jak i w Europie wzrasta liczba rozwodów, a dorastanie w rozbitej rodzinie uważa się za czynnik ryzyka dla zdrowia psychicznego dzieci. Duży wpływ ma oczywiście sposób, w jaki rodzice się rozstają. Jeśli przed rozwodem i po nim relacje rodziców są dobre, dziecko nie cierpi nadmiernie z tego powodu. Zawsze jednak rozwód jest […]

Wzmacnianie odporności psychicznej dziecka

Opublikowano dnia: 9 kwiecień 2021r.

Większość rodziców małych dzieci jest świadomych, że należy wzmacniać ich odporność fizyczną. Tymczasem rozwijanie odporności psychicznej powinno stanowić jedno z najważniejszych zadań związanych z wychowaniem dzieci, bowiem w przyszłości procentuje to lepszym radzeniem sobie w różnych obszarach życia, zwłaszcza w obliczu trudności. Ponadto odporność psychiczna ma znaczny wpływ na zdrowie – osoby bardziej odporne psychicznie […]

Dziecko z ADHD w domu i w szkole

Opublikowano dnia: 31 marzec 2021r.

Wiele trudności sprawia rodzicom i nauczycielom odróżnienie objawów nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) od zwykłego nieposłuszeństwa, dużej ruchliwości i impulsywności oraz chęci eksplorowania otoczenia. U 95% dzieci zachowania takie jak złośliwość, celowe łamanie zasad obowiązujących w grupie, nachalne zwracanie na siebie uwagi, nie jest wynikiem występowania ADHD. Jak zatem […]

Lęki egzystencjalne − jak rozmawiać o śmierci i stracie?

Opublikowano dnia: 4 grudzień 2020r.

Kiedy dziecko ma 5 lat, pojęcie „śmierć” zaczyna nabierać dla niego bardziej szczegółowej i konkretnej postaci. Wtedy zaczyna wykazywać obawy dotyczące własnej śmiertelności. Zdarza się, że unika martwych zwierząt, np. ptaków. Z drugiej strony, dzieci poniżej 6. r.ż. mają niejasny obraz śmierci. Nie są w stanie do końca zrozumieć, że jest to proces nieodwracalny, często […]

Kłamstwa − jak wzmacniać prawdomówność dziecka?

Opublikowano dnia: 30 listopad 2020r.

Drodzy Nauczyciele! Kilkuletnie dzieci wymyślają sobie nieistniejących przyjaciół, opowiadają o zdarzeniach, które nigdy nie miały miejsca, przypisują sobie i innym niesamowite cechy. Dzieci, mówiąc nieprawdę, bardziej oddają się fantazjom i ćwiczą swój intelekt, niż chcą kogoś oszukać. Później, kiedy przedszkolak stanie się uczniem, studentem, pracownikiem, twórcze myślenie i kreatywność będą miały duże znaczenie. Zatem nie […]

Page 1 Page 2 Page 3