Nauka w klasach I-III od 15 marca do 26 marca 2021 roku

INFORMACJA DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
W PSP IM. JANA KOCHANOWSKIEGO  W SYCYNIE

Informuję, że od 15 marca 2021r. do 28 marca 2021r.
na obszarze województwa mazowieckiego ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie klas I –III.                                   

Od 15  do 19 marca 2021r. uczniowie klas I – II   realizują zajęcia w szkole, a uczniowie klasy III realizują zajęcia z domu  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Od 22 do 26 marca 2021r.  uczniowie klasy III   realizują zajęcia w szkole, a uczniowie klasy I  – II realizują zajęcia z domu  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.

 

Dyrektor Szkoły Grażyna Krześniak – Pakalińska