Dożywianie

OBIADY PŁATNE DLA UCZNIÓW – 4 zł za obiad.  Prośba o zgłoszenie dziecka                                 INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI KORZYSTAJĄ Z DECYZJI- NA DARMOWE OBIADY

PROŚBA O SKŁADANIE  WNIOSKÓW DO MOPS  W ZWOLENIU NA PRZYZNANIE NOWYCH DECYZJI  od września 2021

  DOŻYWIANIE  ROZPOCZNIE SIĘ 13 WRZEŚNIA 2021 R.