Smok Mądragon w naszej placówce????

SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ” to edukacyjny projekt profilaktyczny, realizowany w szkołach podstawowych w klasach I-III, obejmujący szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy.

Projekt „Smok Mądragon Daje Radę” poświęcony jest następującym obszarom tematycznym:

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Nauka reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Nauka udzielania pierwszej pomocy’
 • Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku
 • Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach zagrożeń przestępczością
 • Podstawy BHP i higieny
 • Badanie i trening zmysłów: wzroku, słuchu i orientacji przestrzennej

Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem dzieci, poprzez przekazywanie wiedzy o bezpiecznym stylu życia, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych, bezpiecznych zachowań oraz zwiększanie świadomości i wiedzy na temat sposobów tworzenia środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka. Ten cel zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • przekazywanie wiedzy o bezpiecznym stylu życia, poprzez kształtowanie i utrwalanie prawidłowych, bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze i podczas zabawy, a w konsekwencji zmianę złych przyzwyczajeń zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych,
 • nauka oceny sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka oraz właściwego reagowania na zagrożenie,
 • kształtowanie nawyków związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym zachowaniem,
 • budowanie dobrych relacji z bezpośrednim otoczeniem dziecka (rodzice, nauczyciele),
 • budowanie zaufania dziecka do przedstawicieli służb ratownictwa (Policja, Straż Pożarna),
 • stwarzanie dziecku okazji do dokonywania wyborów i poznawania ich konsekwencji.