Pamięć nie umiera nigdy. Uroczystości patriotyczne w Jasieńcu Soleckim

W setnym roku niepodległości Polski w całym kraju odbywają się różne uroczystości patriotyczne. Nie omija to również naszej Małej Ojczyzny, w której znajdują się różne ślady przeszłości upamiętniające walkę Polaków o niepodległość. Jednym z takich miejsc jest Grób Nieznanych Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 roku w okolicach Sycyny, znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Jasieńcu Soleckim.

Z inicjatywy miejscowego społecznika, pana Włodzimierza Piskorka, zawiązał się komitet organizacyjny do spraw odrestaurowania tego grobu.

30 września 2018r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie nowego pomnika. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, którą celebrował ksiądz proboszcz Dariusz Czajkowski. Aktywnie uczestniczyli w niej uczniowie wraz z nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sycynie i Publicznej Szkoły podstawowej im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Baryczy. Nie zabrakło też mieszkańców okolicznych miejscowości oraz przedstawicieli władz regionu, na uroczystości obecni byli: Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Mirosław Chołuj – Sekretarz Gminy, Arkadiusz Sulima – Wicestarosta, Edward Rybak Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu.
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, szkół oraz asysta honorowa Wojska Polskiego wystawiona przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, która oddała cześć Poległym oraz nadała wydarzeniu powagi. Po mszy nastąpił przemarsz na cmentarz, gdzie Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia pomnika, regionalny pisarz, pan Władysław Bara Kapciak, przypomniał zebranym historię grobu, a delegacje instytucji i stowarzyszeń uczestniczących w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów. W ten sposób lokalna społeczność uczciła pamięć o bohaterach, którzy polegli w obronie Ojczyzny.

https://echodnia.eu/radomskie/gmina-zwolen-grob-nieznanych-zolnierzy-w-jasiencu-soleckim-zostal-odnowiony-przez-spoleczny-komitet-na-100lecie-niepodleglosci/ar/13546727