Kolejny sukces naszych recytatorów

30 maja odbył się w  Radomiu IV Ogólnopolski Festiwal Lalki i Słowa. Występy sceniczne podczas tej imprezy oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą aktorzy, reżyserzy oraz praktycy teatru. W tym roku w jury zasiadali aktorzy: Błażej Peszek i Marcel Sabat. Oceniali małych artystów według następujących kryteriów: prawda sceniczna aktorów, osobowość, wyobraźnia, dobór repertuaru do  możliwości wykonawczych  dziecka, interpretacja tekstów, ogólny wyraz sceniczny.

Naszą szkołę w festiwalu tym reprezentowali: Gabriela Bednarczyk i Bartosz Bednarczyk
z klasy V oraz Martyna Kopcińska i Natalia Węzicka z klasy VI.

Natalia zdobyła III miejsce, a Gabriela i Bartosz wyróżnienia w swojej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, a ci wyróżnieni również nagrody rzeczowe.

Dużym przeżyciem dla uczestników było spotkanie aktorów znanych z ról telewizyjnych

Naszym artystom serdecznie gratulujemy, cieszymy się ich dotychczasowymi sukcesami i życzymy dalszych.